gul betygsbalk ola ny

Ola Schönström är gymnasielärare i samhällskunskap och historia på Malmö Borgarskola och ombud för Lärarnas Riksförbund.

Betyg

Gymnasieläraren: ”Vet att det finns ett hårt tryck från ledningshåll”

”Corona-F”, fjärrundervisning, press utifrån och en helt ny vardag som ger dåligt samvete.
Den stundande betygssättningen ställer enorma krav på lärare.
– Tyvärr kanske man behöver bortse från betygskriterier vilket kan innebära att elever under normala omständigheter hade fått ett F, säger gymnasieläraren Ola Schönström.

Förutsättningarna inför betygssättningen under coronapandemin är annorlunda och kan innebära att underlaget inför betygssättningen är mindre brett än under normala omständigheter.

Men hur mycket påverkar coronapandemin betygssättningen för lärare och hur har elevernas kunskapsnivå påverkats av den ovanliga pandemisituationen?

Ola Schönström är gymnasielärare i samhällskunskap och historia på Malmö Borgarskola och ombud för Lärarnas Riksförbund. Han ser hur betygssättningen under coronapandemin ställer ofantliga krav och ett hårt tryck på landets lärare.

Hur påverkar coronapandemin betygssättningen på din arbetsplats?

– Pandemin påverkar skolan, men det ser lite olika ut beroende på enhet, klass och elever. Men nu, sedan man började ta tillbaka elever till skolans lokaler, så kommer det fler möjligheter för eleverna till kompletteringar och resursdagar. Från utbildningsförvaltningshåll finns det dock en tydlig önskan om att vi måste titta på måluppfyllelsen och man pratar om utbildningsskulden som man eventuellt ser.

– Under tiden eleverna har varit hemma har det varit färre diskussioner om aktiva åtgärder för att lösa betyg. Men nu när de är tillbaka fysiskt så är det mer tydligt att man vill hitta lösningar för att ge eleverna alla möjligheter att komplettera olika moment.

Vad säger ni lärare om detta?

– Det finns en stor diskussion inom lärarkollegiet om detta. Det handlar om hur det ska hanteras och vilka möjligheter som eleverna ska ges och så vidare. Den generella bilden är att skolledningar på olika enheter önskar att man gör allt man kan för att ge eleverna chansen till ett godkänt betyg. Det innebär att man tyvärr kanske behöver bortse från betygskriterier och att elever under normala omständigheter kanske hade fått ett F. Det är klart att man ömmar lite mer för eleverna men styrdokument och betygskriterier gäller fortfarande.

Hur har elevernas kunskapsnivå påverkats av viruskrisen upplever du?

– Jag har ettorna på gymnasiet nu och jämför man med tidigare ettor före pandemin så kan man se skillnad. Det är fler elever nu som inte har den kunskapsutvecklingen som de kunde ha haft under normala omständigheter i ett klassrum. Samtidigt är det fortfarande många elever som tar sitt ansvar och följer med i undervisningen och kunskapsutvecklingen som vanligt. Så generellt inga jätteskillnader, men det ser olika ut på olika enheter och program.

Är detta den svåraste betygssättningsperioden någonsin för dig som lärare?

– Ja, på ett sätt är det nog det. Lärarkåren vet att det finns ett hårt tryck från ledningshåll att man inte vill se att för många elever inte klarar det. Det kommer att vara en mycket svår avvägning gällande hur stor del som man ska väga in att eleverna har varit hemma.

– Det kan vara tekniska problem eller bristande motivation som ligger bakom studieproblematiken. Då börjar man nästan göra individuella bedömningar som inte har med kunskap och prestation att göra och då har plötsligt betygskriterierna, som ska vara avgörande oavsett elevens förutsättningar, blivit satta ut spel. Jag tror att fler lärare kommer att se mellan fingrarna den här gången, därför att det just har varit tuffa förutsättningar. Hur hård ska man vara? Det är en knepig fråga.

Ser du och dina kollegor på skolan en ökning av påtryckningar utifrån att sätta högre betyg?

– Nej, min uppfattning är att vi inte ser att föräldrar trycker på i dagsläget. Snarare att det kommer från tjänstemannahåll och från politiken. Där är man mån om att måluppfyllelsen inte får sjunka, där finns det ett tryck och flera lärare kan hamna i ett svårt dilemma.

Kommentera