Annonsera i Skolvärlden

Kontakt för annonsbokning

Camilla Malmström
Camilla.malmstrom@annonssaljarna.se
070–811 93 25

Hans Simons
hans.simons@annonssaljarna.se
070–928 58 41
08–411 72 16

Kontakt för övriga samarbeten

IngMarie Ahlstrand, marknadschef Lärarnas Riksförbund
Tel: 08–613 27 73, 070–262 27 15
ingmarie.ahlstrand@lr.se

Annonsprislistor
Annonser i magasin
Banners på webb och i nyhetsbrev

 

Under 2020 ökade Skolvärlden i räckvidd med sju procent, jämfört med 2019, och når i dag 123 000 läsare, enligt senaste mätningen (Orvesto konsument 2020).

Tidningen har en tryckt TS-kontrollerad upplaga på 97 200 exemplar varav 8 000 skickas ut till landets alla skolor.