Lina Hading Titus Fridell
Organisering
Studenterna i öppet brev: Gör din röst hörd om fackets framtid
”Använd den i de omröstningar som inleds den 20 januari, oavsett vilken väg du ser som mest fördelaktig”, uppmanar Lina Hading och Titus Fridell.
ricardo-pousette-elever
Organisering
Fritidspedagogen om ny organisering: ”Vi har gemensamma intressen”
Han jobbar på fritids, är LR-ombud för skolans lärare och välkomnar planerna på ett gemensamt fackförbund.
Klassrum
Organisering
Debatt: Separera grundskollärare och lärare i fritidshem
”Det är genom en åtskillnad som vi skapar de bästa förutsättningarna för ett respektfullt samarbete” skriver debattörerna.
NY Flicka ledsen
Särskilt stöd
”Flickor i behov av stöd är de stora förlorarna”
”Elever i störst behov av stöd ska naturligtvis ha de skickligaste lärarna. Här finns också många flickor som vi måste få upp ögonen för”, skriver debattören.
Idrott elever
Idrott och hälsa
”Därför bör det läggas mer fokus på det praktiska lärandet”
”Kunskap är ett bra verktyg för att främja lärande, men i ämnet idrott och hälsa ser jag det i stället som ett hjälpmedel för att öka motivationen till fysisk aktivitet”, skriver Martin Svensson.
Elisabet Övermo
Läsning
”Varför måste vi lärare rättfärdiga läsningen?”
”Det är en gåta för mig att skönlitterär läsning ibland anses som slöseri på tid och kraft”, skriver svenskläraren Elisabet Övermo.
Karin Herlitz
Läsning
”Bästa läsningen i skolan är den som läraren styr över”
Lärare, elev, gymnasiet, laptop, klassrum
Debatt
”Skrota förstelärarreformen – ersätt med professionsprogram”
Låt läraren vara den som bestämmer över undervisningen i klassrummet istället för att stärka rektorer och huvudmän i deras styrning, skriver ämnesläraren Simon Wernersson.
wictor-strand-kdu-elever
Debatt
”Lägg ner BEO och slopa elevers medbestämmande”
Skolans ledning måste ha fullt mandat att stifta ordningsreglerna, skriver debattören.
Anna Insulander
Betygssystemet
”Att slopa betyget F är inte rätt väg att gå”
”En återgång till relativa betyg skulle innebära att lärarna ’slipper’ arbetsuppgiften att tolka och bedöma vilka betyg som elevernas kunskaper motsvarar”, skriver läraren Anna Insulander.
elev lärare gåva present
Debatt
”Varför är det så fel att tacka en lärare?”
per-mahl-replik-ohalsa
Replik
”Varför prata om hur ungdomar mår när man inte ens vill lyssna eller förstå oss?”
Tolv elever på Skapaskolan i Huddinge reagerade starkt på Per Måhls debattartikel om psykisk ohälsa.
Dyslexi dyskalkyli
Språkstörning
”Gör matematiken språk-lätt”
”Genom att satsa på matematik som är språk- och symbollätt kan elever med språkstörning nå kraven för godkänt”, skriver debattörerna.
Kjell Hedwall replik
Replik
”Stödmaterialet var aldrig avsett att användas i undervisning med elever”
Skolverket bemöter kritiken efter situationen om stödmaterialet ”Undervisa om kontroversiella frågor”.
Per Måhl
Debatt
”Den psykiska ohälsan är inte betygens fel”
debatt_svenska
Debatt
”Gyllene tillfälle att förbättra svenskämnena”
En översyn görs nu av svenskämnena. Ett av Skolverkets arbetsförslag är en sammanslagning av svenska som andra språk och svenska, men det går på tvärs med många forskares åsikter.
Annika Laestadius debatt
Debatt
”CPS-modellen skulle kunna förebygga många av skolans bränder”
”Att lösa den här typen av identifierade problem är mycket enklare än att gång efter gång tillrättavisa eller utvisa elever från klassrummet”, skriver Annika Laestadius.
Läromedel Rolf Ekelund
Läromedel
”Oenighet kring läromedel lämnar fältet öppet för politiken”
Bristen på samstämmighet i remissinstansernas svar på läromedelsutredningen kan bli ett problem, menar debattören.
bok, läromedel, litteratur
Debatt
”Ska vi ha läromedel i framtidens skola?”
Linnea Lindquist debatt
Debatt
”Friskolornas riksförbund blandar ihop ansvar”
”Sofia Larsen är inte ensam att använda mindre huvudmän som alibi för att skydda skolkoncernernas ekonomiska intressen”.
Sofia Larsen replik
Replik
”Jag hoppas vi kan enas om att dagens system är för snårigt”
Friskolornas riksförbunds ordförande svarar på kritiken om att blanda ihop ansvar.
Betyg, f, elev, misslyckad
Debatt
Därför har det blivit svårare att få ett godkänt betyg i skolan
Det är svårare att få godkända betyg nu än i föregående betygssystem och här är en förklaring till varför, skriver en gymnasielärare.
Digitalt klassrum
digitalisering
”Det finns ingen motsättning mellan digitalt och analogt i skolan”
Kornhall läromedel
Debatt
Per Kornhall: ”Så kan fler barn och unga få läromedel i alla ämnen”
”Finansieringen av läromedel måste bli tydligare”, skriver Per Kornhall i sin roll som ordförande i Läromedelsförfattarna.
Lenberg-klassrum
Debatt
Lärares karriärmöjligheter är inte lika för alla
Rekryteringsprocessen behöver ändras om alla lärare ska ha möjlighet till en karriär, menar debattören.
elev-pluggar-sent
Debatt
Läraren: Avmeritera meritpoängen
Att höga meritpoäng ger förtur i urvalet ska visa att flit lönar sig. Men det är ju inte sant, skriver debattören.
Läraryrket / Lön och arbetsmiljö
debatt_alexander_pernilla_fredrik_puff
Debatt
Debatt: Nu får det räcka med utbrända lärare
”Nyexad och utbränd – vi vill inte se fler sådana här plakat” skriver tre lärare.
debatt_
Debatt
Vi måste prata om elevers lärande
"Många tycks okritiskt använda digitala hjälpmedel"
En trött man vid sitt skrivbord.
Debatt
Lärarnas moment 22 leder till utbrändhet
Läraren som klagar till chefen riskerar att straffas medan den tysta läraren istället riskerar sin hälsa, menar debattörerna.
Tilde Jansson
Debatt
Dokumentationshets: ”För vem är det jag klickar?”
”Lita på att vi lärare vet vad som är ändamålsenlig dokumentation”, skriver Tilde Jansson.
Malin Nyberg debatt
Debatt
Jag fostrar morgondagens rockstjärnor – på 50 minuter
Språkläraren Malin Nyberg skriver om att anpassa undervisningen efter varje individ.
Jessika Linde debatt
Debatt
”Demokrati innebär inte rätten att säga vad som helst”
”Det är inte fritt fram att vädra sina åsikter på vilket sätt som helst i vilket sammanhang som helst,” skriver specialpedagogen Jessika Linde.
Jonas Nilsson
Debatt
”Att hantera elever som utmanar, stökar och beter sig otrevligt”
elev skriver prov
Debatt
”Automaträttade prov är en förolämpning mot lärarna”
”Förslaget och Skolverkets idé om ett nytt relativt betygssystem underminerar lärarnas befogenheter”, skriver Anna Insulander.
debattare_nytida_puff
Debatt
”Systemfel möjliggör att vinst går före elevens rätt”
När Nytidas resursskola anmäldes för allvarliga brister till Skolinspektionen blev resultatet bara några förelägganden. Så vem ska se till att utbildning går före vinstuttag, undrar debattörerna.
Samverkan för bästa skola
Debatt
”Samverkan för bästa skola – en klubb för inbördes beundran?”
”Vi vill uppmana till att inte bara gapa och svälja Skolverkets koncept Samverkan för bästa skola”, skriver debattörerna som har valt att vara anonyma.
IES / Internationella Engelska Skolan
debatt_ies1
Replik
IES svarar på kritiken: Våra ägare är inte hemliga
Gunilla Svantorp är inne på ett mycket farligt och sluttande plan, skriver Carola Lemne.
debatt_gunilla_svantorp_ies
Debatt
S-politikern: Därför måste vi identifiera ägaren av IES
”Nu krävs en rad åtgärder för att begränsa marknadsavarterna i svensk skola.”
tommie_petersson_kopia
Debatt
”Allt är inte guld som glimmar, Barbara Bergström”
”Handling väger tyngre än ord”, skriver Tommie Petersson, universitets- och gymnasielärare, om Internationella engelska skolans grundare.
Skolverket / Bedömning och ämnesplaner
En röd penna och betyget "F" skrivet i en cirkel.
Debatt
Skolverket: Dags att diskutera alternativ till dagens betygssystem
Dagens betyg är multiverktyg som är ganska bra på mycket men inte optimala till något, skriver två chefer på Skolverket.
filosofi_oppet_brev
Debatt
Filosofilärarnas brev till Skolverket: ”Det finns ingen ursäkt”
Kraven i filosofi på gymnasiet är orealistisk högt ställda, hotar likvärdigheten och rättssäkerheten och bör revideras omgående, skriver två filosofilärare i ett öppet brev till skolvket.
per_mahl_splitbild
Replik
Per Måhl: ”Betygsreglerna kan leda till katastrof”
”Myndigheter ser inte till att reglerna följs”, menar experten.
Friskolor
drottning_blancas_gymnasium
Debatt
”Vi jobbar i friskola och är stolta över det”
”Vi känner inte igen oss när friskolor debatteras”, skriver debattörerna.
plesner_debatt
Replik
”Håll er till ämnet i debatten om friskolor”
drottningblanka_3
Debatt
Replik: ”Åsa Plesner förenklar frågan om friskolor”